Personligt 90 dages forløb

Lever du – eller overlever du – din tid er dit liv

Work-life balance med realistisk tidsstyring!

 • Frygter du at miste dit job, fordi arbejdsopgaverne er vokset dig over hovedet?

 • Er dit kærlighedsliv ved at drukne i pligter og to-do lister?

 • Er du bange for at glemme eller komme for sent til en vigtig aftale, fordi du har mistet overblikket?

 • Savner du mere nærvær med familien?

 • Har du svært ved at planlægge, prioritere og sige fra?

 • Er alle dine drømme sat på stand-by på ubestemt tid?

 • Er du fuldstændig drænet for energi, inden dagen er omme?

 • Sover du dårligt om natten?

Der findes en løsning!

 


Det kan du forvente at få ud af dit forløb

 • Du får et overblik over din dag både på arbejdet og i din fritid

 • Du lærer, hvordan du med enkle redskaber kan skabe mere tid

 • Du bliver en mere nærværende forælder og partner, fordi du ikke er så presset

 • Du lærer, hvordan du kan sige fra, fjerne eller uddelegere opgaver fra din to-do liste

 • Du bliver god til at lægge realistiske planer, der holder

 • Du lærer, hvordan du ved hjælp af mindfulness kan opnå dine drømme

 • Du får mere energi og en bedre nattesøvn

90 dages forløb – indhold og fordele

 • Du får 8 personlige 1:1 sessioner af 1 times varighed med mig

 • Du er selv med til at planlægge, hvornår vi har vores 1:1 sessioner

 • Du kan få dine 1:1 sessioner i mit lokale i Stenderup eller over Skype

 • Du har mulighed for at få personlig mail-support mellem vores 1:1 sessioner

 • Du får adgang til online bibliotek med: livshjulet, tidsstyringsskemaer til arbejde og privatliv, mentale strategier, komplet mindfulness træningsprogram og lydfiler med mindfulness træningsøvelser

 • Uge for uge bliver du din egen tidsstyringsekspert

 • Du kan starte, når det passer dig

 


Min historie…

Jeg var opslugt af mit arbejde

I en del år arbejdede jeg i taxibranchen. Først som kørselsdisponent, siden som chauffør og til sidst som selvstændig taxivognmand.

Det var en branche med hård konkurrence, mange frustrationer og ikke mindst mange og lange arbejdsdage.

Arbejdet tog al min tid og jeg havde altid travlt med et eller andet, som havde med mit arbejde at gøre. Jeg levede og åndede udelukkende for mit arbejde.

 

Det gik udover min familie og min sundhed

De mange og lange arbejdsdage havde selvfølgelig også nogle personlige omkostninger. Ikke kun familiemæssigt, men også sundhedsmæssigt.

Jeg havde aldrig tid til min familie. Vi lavede sjældent noget sammen som familie. Og når vi endelig gjorde, var jeg altid fortravlet, fraværende og kort for hovedet.

Jeg sov dårligt. Var rastløs og blev irritabel og holdt den kun kørende ved hjælp af utallige kopper kaffe. Ofte spiste jeg fastfood (det var nemt at indtage i taxien) eller jeg sprang helt måltider over.

 

Jeg var ved at miste mig selv

Langsomt gik det op for mig, at jeg ikke levede mit liv. Jeg kæmpede for at overleve hver eneste dag.

Alt hvad der kunne nære mig i form af tid sammen med min familie og fornøjelser, var skåret væk til fordel for arbejdet. Så der var kun det tilbage i mit liv, som tærede mig. Arbejdet!

Da det gik helt op for mig, hvor meget mit arbejde egentlig fyldte, blev jeg meget chokeret. Og jeg fik en følelse af, at jeg var ved at miste mig selv. Det fik mig til at stoppe op!

 

Jeg overhørte advarslerne

Når jeg ser tilbage, fik jeg faktisk gentagne gange advarsler både fra min familie og fra min krop om, at tiden måske var inde til, at jeg skulle stoppe op og tænke mig om.

Men jeg valgte mere eller mindre ubevidst at overhøre dem.

Jeg bildte vist mig selv ind, at det nok var lidt smart altid at have så travlt. Og at jeg ikke havde et valg.

 

Jeg tog en beslutning

Da jeg opdagede, at jeg rent faktisk havde et valg, var der ikke langt fra tanke til handling! Jeg behøvede ikke at blive i taxibranchen resten af mit arbejdsliv. Jeg kunne lave noget andet. Og det ville jeg!

Så jeg besluttede mig for at tage nogle uddannelser, så jeg kan udleve min egen drøm om at leve sundere og hjælpe andre med at få det liv, som de ønsker sig. Et liv med mening!

Jeg er nu uddannet som:
• Sundhedsugle® ved At Workskolen i Århus
• Kostvejleder (med speciale som Slankekonsulent + overbygning i Børn og overvægt) ved At Workskolen i Århus
• Certificeret Sundheds- og Livsstils Coach ved At Workskolen i Århus
• Kostvejleder ved Lene Hansson Academy
• Positiv Psykologi Vejleder ved At Workskolen i Århus

Jeg er desuden i gang med en Mindful Master Coach uddannelse.

 


Det har jeg selv lært

Jeg har ved at anvende positiv psykologi i mit eget liv oplevet, at jeg trives bedre, er mere engageret og at livet overordnet giver mere mening.

Jeg har ved hjælp af mindfulness-træning opnået at blive mere fokuseret og nærværende. Jeg har lært, at det er vigtigt, at jeg prioriterer de ting, som betyder noget for mig. Også selv om det betyder, at jeg indimellem skal vælge noget eller nogen fra.

Jeg har gennem min kostvejlederuddannelse lært, hvor meget en god nattesøvn betyder. Og jeg har lært, hvor stor indflydelse den mad jeg spiser, kan have. Ikke kun på min vægt, men også på min psyke og mit fysiske velbefindende i det hele taget.

Jeg har derudover lært, hvad coaching kan i forhold til personlig udvikling.

 

Positiv psykologi – din vej til trivsel

Den positive psykologi er ikke en erstatning eller et alternativ for den traditionelle psykologi. Men den positive psykologi kan fremme trivsel ved hjælp af forebyggelse og sundhedsfremme.

Positiv psykologi kan være med til at udvikle dig, så du oplever optimal præstation og funktion.

Positiv psykologi kan give dig mere mening og større engagement.

 

Mindfulness – din mentale træning

Mindfulness-træningen er en ældgammel tradition, som stammer fra buddhismen. Men den vinder dog stadig mere og mere frem også her i den vestlige del af verden. Og heldigvis for det. For mindfulness har efterhånden vist sig, at være et godt værktøj til at skabe positive forandringer.

Mindfulness kan give dig en indsigt i, hvordan din virkelighed bliver skabt af det, du tænker og føler. Og med denne viden har du derfor mulighed for at skabe forandringer i dit liv, som er til fordel for dig.

Mindfulness kan gøre, at din evne til at fokusere bliver større og du vil blive mere nærværende.

Mindfulness kan give dig større mental ro

 

Coaching – din vej til personlig udvikling

Det er dine tanker og overbevisninger, som kan begrænse dig. Det giver derfor rigtig god mening at bruge coaching, hvis du vil i gang med en personlig udvikling. Coaching er nemlig en katalysator i udvikling, så du nemmere kan nå de mål du sætter dig.

Coaching kan desuden transformere gamle og uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre, så du kan undgå de kedelige oplevelser, som selvsabotage kan forårsage.

 


Før du starter

For at du får det mest optimale ud af din coaching, er der nogle ting, du bør være opmærksom på – især hvad coaching præcist er, og hvad coaching ikke er. Du synes måske det ser uoverskueligt ud, men jeg lover dig, at det kan betale sig at læse nedenstående godt igennem, da det vil give dig et bedre indblik i, hvad det er, du skal i gang med.

yourlifecoach_bedsteudgaveCoaching er ikke…

Coaching er ikke terapi, og kan ikke erstatte psykologhjælp eller lignende behandling. Det er derfor et krav, at du ikke er påvirket af psykisk sygdom, når du går til coaching hos mig.

I coaching fokuserer vi ikke på fortiden som f.eks. din barndom, negative oplevelser eller gamle traumer. Og en coach (i dette tilfælde mig) er ikke en person, hvor du kan komme og ‘læsse af’, når livet er surt.

Tværtimod.

 

Coaching er…

Coaching er en samtaleproces, hvor vi taler om, hvor du er lige nu, og hvor du gerne vil hen. Det vil sige, at vi fokuserer på nutiden og fremtiden. Vi taler om, hvilke mål og drømme du har, hvad der evt. står i vejen lige nu, og hvordan du bedst fjerner forhindringer, så du opnår det, du gerne vil.

Det er ikke mig, der har svarene – dem har du faktisk selv – men jeg hjælper dig med at finde dem ved at stille de rigtige spørgsmål. Mine udfordrende og afklarende spørgsmål vil få dig til at reflektere over dit eget liv, dine tanker og dine handlinger. Og du vil sandsynligvis opdage, at mange af de forhindringer du har, i virkeligheden handler om noget helt andet, end du troede. Det er vigtig viden, for det vi ikke er bevidste om, kan vi heller ikke gøre noget ved!

Coaching kræver ærlighed. Hvis du ikke er ærlig – enten overfor mig eller overfor dig selv – kan coaching naturligvis ikke bruges til noget som helst. Coaching kræver også selvansvar. Du er nødt til at give slip på offer-rollen og tage ansvar for dit eget liv, så du kan forme din egen fremtid. Med andre ord: jeg kan stille alle de rigtige spørgsmål, men det er op til dig at være ærlig og handle på de svar, som dukker op under eller efter din coaching.

 

yourlifecoach_terapivscoaching

 

Forberedelse & commitment

Jeg arbejder med commitment i min coaching, hvilket vil sige, at vi ikke bare ‘snakker og finder kloge svar’. Der skal handles. Sammen afklarer vi, hvilke(t) mål du ønsker at opnå, og hvilke handlinger du skal foretage for at nå derhen.

Det er derfor en god idé at forberede dig inden hver coaching-session og grundigt overveje:

– Hvilke overordnede mål ønsker jeg at arbejde på?
– Hvad vil jeg gerne have ud af denne coaching-session?
– Hvordan er det gået siden sidst (hvis det ikke er din første session)?

Hvis du er i et forløb med flere coaching-sessioner, er det yderst vigtigt, at du arbejder med dig selv, og tager din udvikling seriøst imellem vores møder. Det vil sige, at du både fokuserer på de commitments vi har lavet, samt reflekterer over de ting, vi har talt om.

Grundig forberedelse, reflektering og fokus øger udbyttet af din coaching.

 

Forventningsafstemning

Det er altid vigtigt, at få afstemt nogle af de forventninger man kan have inden coaching. Det mindsker risikoen for, at ens forventninger ikke bliver indfriet.

 

DERFOR:

Mine forventninger til dig:

 • Du er ikke påvirket af psykisk sygdom
 • Du er villig til at fokusere på nutiden og fremtiden
 • Du er ærlig overfor både dig selv og mig
 • Du er villig til at tage ansvar for dit eget liv
 • Du overholder vores aftaler
 • Du har tillid til, at jeg kan hjælpe dig med at finde de rigtige svar (inden i dig)
 • Du er klar til at lave specifikke commitments og handle herpå


Det kan du forvente af mig:

 • Jeg er aktivt lyttende, og giver dig også plads til refleksion
 • Jeg stiller udfordrende og afklarende spørgsmål
 • Jeg er ærlig i min feedback
 • Jeg overholder vores aftaler
 • Jeg har fokus på dine commitments, så du kommer i mål
 • Jeg har 100% tavshedspligt, og behandler alle oplysninger og informationer med værdighed og respekt

 


Jeg vil gerne invitere dig til en gratis discovery-session

Hvis du vil være helt sikker på, at forløbet er noget for dig, så tag imod min invitation til en gratis discovery-session.

Du vælger selv, om du vil have din gratis discovery-session i Stenderup eller over Skype.

Jeg ser frem til at tale med dig.

 

Book din GRATIS og uforpligtende 1:1 session i dag:

Navn:*
Email:*
Tlf.nr.:*