<<< Tilbage til Mindfulness

8 ugers mindfulness træningsprogram

 

Før du går i gang

Sådan kommer du bedst i gang

Inden du går i gang med din mindfulness-træning kan det være en god idé at læse om de 8 mentale strategier i mindfulness. De viser nemlig vejen.

De 8 mentale strategier er nogle redskaber, som du kan få stor glæde af at have kendskab til, før du skal i gang med din daglige mindfulness-træning.

De 8 mentale strategier er desuden udarbejdet på en måde, som gør, at du langt hurtigere kan få en større forståelse for, hvad mindfulness-træning er og hvad mindfulness kan gøre for dig.

Ved at bruge de 8 mentale strategier i din mindfulness-træning vil du sikkert også opleve, at du allerede har fået svar på nogle af de spørgsmål, som kan opstå, når man er nybegynder i mindfulness.

Rigtig god fornøjelse med din mindfulness-træning.

 

 

Introduktion til de 8 mentale strategier

Mental strategi nr. 1: Tilstedeværelse

Tilstedeværelse er den første strategi ud af 8, som du kan bruge i din mindfulness-træning. Og det er også den strategi, som danner grundlaget for de 7 andre strategier. Det er derfor vigtigt, at du stifter bekendtskab med denne øvelse først.

Forklaring:
Øvelsen går ud på at træne det, at være fuldt opmærksom til stede i dette øjeblik. Og intet andet.

Vores liv er en lang række af unikke øjeblikke, men når vores tanker vandrer i fortid og fremtid, misser vi netop dette unikke øjeblik.

Dette øjeblik er det eneste, du har. Din fortid er forbi og din fremtid er endnu ikke ankommet. Dette øjeblik er det eneste, du virkelig har.

Derfor: Vær fuldt opmærksom til stede i dette øjeblik. Og det næste. Og det næste.

Træning i tilstedeværelse
– Når du ånder ind, så vær opmærksom på din indånding
– Når du ånder ud, så vær opmærksom på din udånding
– Vær opmærksom på alle distraktioner – og giv slip på dem
– Andet skal du ikke gøre

 

Mental strategi nr. 2: Accept

Accept er den næste strategi, som du kan bruge i din mindfulness-træning.

Det er den anden øvelse ud af 8.

Forklaring:
Har du et problem, og du kan løse det, hvorfor så bekymre dig?

Kan du ikke løse problemet, hvorfor så bekymre dig?

Så gør noget ved det eller lad være, når du har et problem.

Start blot ikke en indre kamp ved at gøre det unødvendigt solidt eller tungt.

Derfor: Det er, som det er. Så acceptér det med en let og afspændt holdning.

Træning i accept:
– Når du sidder og laver din mindfulness-træning, så relatér til det med en accepterende attitude uanset, hvad du oplever
– Oplever du rastløshed, vil din modstand gøre situationen sværere, så relatér til rastløsheden med accept
– Du har alligevel ikke andet valg

 

Mental strategi nr. 3: Tålmodighed

Tålmodighed er den tredje af de i alt 8 strategier, som kan være en hjælp til din mindfulness-træning.

Forklaring:
Tålmodig handler om det at have modet til at tåle og at blive ved med det, der er svært.

Når du oplever f.eks. tristhed, vrede, stress, rastløshed eller måske ligefrem kedsomhed, så følg ikke din umiddelbare indskydelse til at flygte.

For hvis du flygter, så vil det komme igen.

Derfor: Find modet til at tåle det, og du vil overvinde det. Det er kun det sind, som oplever problemet, at problemet kan opløses i.

Træning i tålmodighed:
– Du vil, under din daglige mindfulness-træning, måske opleve rastløshed og en ”indre stemme” der siger: ”Jeg kan lige så godt arbejde. Hvorfor sidder/ligger jeg her uden at lave noget?”
– Situationen her er en perfekt træningsmulighed
– Det er her, du tager modet til at tåle det mod, som rastløsheden er, i stedet for at give efter for ønsket om at stoppe din træning

 

Mental strategi nr. 4: Et åbent sind

Denne strategi handler om at have et åbent sind og er den fjerde ud af de i alt 8 strategier.

Forklaring:
Alting ændrer sig, men det er ikke altid, at dit sind følger med.

Ser du vedkommende foran dig, som han eller hun er?

Eller ser du situationen, som den er?

Måske ser du en refleksion af, hvad du plejer at se?

Når vi ser tingene, som de er, frem for som vi plejer, åbner vi op for at se potentialet i alting.

Derfor: Betragt alt med nysgerrighed, som var det første gang. Hvilket det jo rent faktisk også er.

Træning i et åbent sind:
– Sid eller lig med en høj grad af nysgerrighed, når du laver din
mindfulness-træning
– Hav en åbenhed for, hvad der foregår
– Vær nysgerrigt opmærksom på hver eneste lille detalje af din indånding
– Og vær nysgerrigt opmærksom på hver eneste lille detalje af din udånding
– Sid eller lig med et åbent sind og langsomt vil dit sind åbne sig

 

Mental strategi nr. 5: Balance

Dette er den femte strategi ud af de i alt 8 strategier, som kan hjælpe dig i din mindfulness-træning. Øvelsen her handler om balance.

Forklaring:
Mindfulness er, når du er til stede i dette øjeblik. Uden at du begærer det, som du ikke har og uden at være utilfreds med det, som du har.

Derfor: Træn din balance ved at blive opmærksom på din reaktion på alt, som du oplever.

Træning i balance:
– Vær opmærksom på din reaktion
– Oplever du en nydelse eller et begær, og er der ubehag og modstand?
– Det vil begynde at ændre sig, bare det at du er opmærksom på det
– Dit begær vil aftage, og i stedet erstattes af opmærksomhed på begæret, når du bliver bevidst opmærksom på et begær
– Din modstand vil aftage og stille erstattes af opmærksomhed på den, når du bliver bevidst opmærksom på din modstand
– Er noget behageligt og rart, så observerer du det neutralt. Uden at fastholde det og tilføre det værdi
– Er noget ubehageligt, så observerer du det neutralt. Uden at ønske at det skal forsvinde

 

Mental strategi nr. 6: Venlighed

Dette er den sjette strategi ud af 8 i din mindfulness-træning. Øvelsen her handler om venlighed over for dig selv og andre

Forklaring:
Ved venlighed forstås at du skal være god ved dig selv og give dig selv omsorg og accept. Når du giver dig selv den tid og plads, som du har brug for, vil du også kunne give det til andre.

Derfor: Det er en kilde til egen glæde, at være venlig over for andre. Det at være til gavn for andre er desuden en vis form for selviskhed.

Træning i venlighed:
– Lad både dig selv og alt det du oplever, være svøbt i en attitude af venlighed, når du laver din mindfulness-træning
– Mens du sidder eller ligger, så lad venlighed være en grundlæggende attitude, både over for dig selv, og alt hvad du oplever
– Lad venlighed være det perspektiv du oplever alting igennem
– Venlighed vil, som mental strategi, på denne måde blive stærkere for hvert minut du sidder eller ligger
– Netop fordi du vil skabe stærkere og stærkere neurale forbindelser, som er relateret til venlighed

 

Mental strategi nr. 7: Glæde

Glæde er den syvende mentale strategi ud af 8, som kan være en hjælp til din mindfulness-træning.

Forklaring:
Vi har mange projekter i vores liv. Ja, vores liv er faktisk fuld af projekter, såsom – familie, venner, karriere osv. Det er vigtigt at huske på at mindfulness ikke er endnu et projekt. Mindfulness er ikke at du skal præstere. Mindfulness er DIN tid, DIT rum og DIT liv.

Derfor: Giv dig selv lov til at nyde de stunder, som du giver dig selv ved at lave din mindfulness-træning hver dag. Se det som en pause du med glæde kan se frem til.

Træning i glæde:
– Som regel er vi altid ”på”
– I din mindfulness-træning kan du give slip på alle dine ambitioner og det at performe
– Tillad dig selv at sidde eller ligge med dit åndedræt, med glæde
– Dette er DIN tid. Det er de minutter hver dag, som du giver dig selv
– Vær bevidst opmærksom på det og nyd dem med et smil på læberne

 

Mental strategi nr. 8: At give slip

Den sidste af de 8 mentale strategier til din mindfulness-træning er øvelsen i at give slip.

Forklaring:
Det at kunne give slip kan være en stor udfordring for mange. Men bliver du distraheret, så giv slip på distraktionen. Og giv slip på de tanker, som distraktionen sætter i gang. Giv slip på dine forventninger om resultater. Og giv også slip på ønsket om at være fokuseret og opmærksom. Det vil give dig en stor frihed, at kunne give slip.

Derfor: Giv slip på alt andet end opmærksomheden på dit åndedræt

Træning i at give slip:
– Det at give slip er en simpel instruktion at følge, når du laver din daglige mindfulness-træning
– Hav en klar indstilling om at give slip på alt, hvad der opstår
– Og giv slip på enhver distraktion
– Giv også slip på den tanke, der satte distraktionen i gang
– Giv slip på dit ønske om at være fokuseret. Det er en tanke i sig selv
– Og giv slip på dine forventninger om resultater
– Giv slip på alt
– Og bare vær til stede, lige her, lige nu, i øjeblikket

 

 

Ugerne

Uge 1 & 2
Åndedrætsøvelsen
Denne øvelse er til de første 2 uger af din mindfulness-træning. Du finder øvelsen som lydfil her.

Det er godt at få kørt åndedrætsøvelsen ind fra starten, da den er basis i mindfulness-programmet.

Det gode ved at have træning i at bruge åndedrætsøvelsen er, at du på den måde altid har et redskab, du kan bruge i en hvilken som helst situation.

Uanset hvad du laver, om du kører bil, står i kø eller havner i en konflikt, så kan du altid bruge dit åndedræt til at skabe fokus og nærvær.

Har du brug for at komme ud af tankemylder eller stress, kan du lave øvelsen det antal gange, der passer dig.

Du skal dog minimum træne 10 minutter dagligt i 8 – 10 uger, hvis du ønsker en varig forandring.

 

Mindfulness-træning om morgenen
Hvis du gerne vil træne inden du tager på arbejde om morgenen, kan du sagtens gøre det. Du vælger selv om du vil træne derhjemme.

Det kan også være, at du har et sted, hvor du kan holde ind på vej til dit arbejde, så du foretrækker at træne i bilen.

Det er ikke vigtigt, hvor du træner. Det der betyder noget, er, at du kan sidde uforstyrret.

 

Mindfulness-træning på arbejdspladsen
Hvis du har en arbejdsplads, hvor det kan lade sig gøre,
kan du også vælge at lave åndedrætsøvelsen på dit arbejde.

Det kan også være at mindfulness-træning er en del af
kulturen på din arbejdsplads. Så kan du aftale med en
eller flere at gøre det samme tid. Du kan også gøre det
alene i et velegnet lokale eller udenfor.

Det vigtigste er igen at rummet er nogenlunde stille og
roligt, så du/I kan sidde uforstyrret.

 

Mindfulness-træning lige efter arbejde
Det kan være en udfordring for dig, at omstille din ”arbejdshjerne” til ”fritidshjerne”, hvis du ikke er opmærksom og tillader en rigtig pause.

Det er derfor meget effektfuldt at lave åndedrætsøvelsen, inden du skal videre til det næste, når du har fri fra arbejde.

Ellers kan du komme til at fortsætte med at gå videre til det næste hele tiden og løse opgaver inde i hovedet. Uden nogensinde at lade op og holde fri i hjernen.

 

Mindfulness-træning om aftenen
Det kan være et meget virkningsfuldt tidspunkt at lave en mindfulness-øvelse, før du skal sove.

Krop og sind kan stadig være fyldt med indtryk, der kan forstyrre din søvn, selvom dagen er forbi og aftenens stilhed har taget over.

Du vil begynde at mærke en positiv ændring på dine søvnmønstre, hvis du laver mindfulness-træning kontinuerligt, og gerne inden du skal i seng.

 

Hvad nu hvis du falder i søvn?
Det er målet at holde sig vågen under mindfulness-øvelser. Så du gradvist optræner din evne til at være til stede i nuet og finde indre ro i hverdagen – både derhjemme og på dit arbejde.

Men øvelsen er ikke ødelagt, selvom det skulle ske, at du falder i søvn. Det er helt normalt at ”svæve” mellem søvn og vågen tilstand i nogle perioder.

Det sker især i en liggende mindfulness-øvelse som bodyscanningen. Det er den næste øvelse i mindfulness-programmet, som du skal træne.

 

Sådan er det godt at sidde
Skab en god ramme for dig selv og sluk mobilen, så du har ro og kan sidde uforstyrret. Du skal sidde med ret ryg, men det må ikke føles kunstigt, stift eller ubehageligt.

Du kan sidde på en stol, sofa, eller en pude på gulvet. Sidder du i bilen skal ryglænet være i opret position.

Før du tænder for åndedrætsøvelsen, er det eneste du har brug for at vide nu:

Du skal ikke ændre på dit åndedræt. Lad det være præcist, som det er under hele øvelsen. Du skal hverken forsøge at gøre vejrtrækningen dybere, langsommere eller anderledes. Blot lad det være.

Måden du kommer mere ind i nuet på, er, at følge åndedrættet præcist som det er lige nu og her. Opstår der stress undervejs i øvelsen, så slip opgaven og vend tilbage til guidningen, når du er parat.

 

Uge 3
Bodyscannings-øvelsen
Du skal træne bodyscannings-øvelsen i hele uge 3. Du finder øvelsen som lydfil her.

Det er fint at lave øvelsen én gang om dagen. Men har du behov for det, så lav øvelsen to gange på en dag.

Der er flere formål med bodyscannings-øvelsen. Et af dem er, at du kommer til stede i kroppen, i stedet for kun at være i hovedet.

Et andet formål er også, at du bliver dybere afslappet og nærværende. Og at du integrerer tilstanden i din hverdag.

 

Bodyscannings-øvelsen som morgentræning
Du kan evt. vælge at lave bodyscannings-øvelsen før du står op. Altså i det øjeblik du vågner, og inden du springer ud af sengen.

Det afhænger af, hvad der virker for dig, hvornår du planlægger at lave din mindfulness-træning. Det behøver ikke nødvendigvis at være på samme tidspunkt hver dag.

Hvornår det passer os bedst at træne vores mindfulness-øvelser er nemlig individuelt.

 

Få planlagt din træning
Hvornår passer det dig at lave din træning?

Det er vigtigt at få sat i kalenderen, hvornår du vil lave din mindfulness-træning.

Erfaringen viser, at det kan blive svært at få gang i kontinuerlig træning, hvis ikke din mindfulness-træning bliver planlagt og
bestemt på forhånd.

 

Dit break efter arbejde
Hold en pause der virker ved at bruge bodyscannings-øvelsen.

Selvom øvelsen traditionelt set er en liggende øvelse, er det fuldt ud muligt at lave bodyscanningen siddende.

Er der et roligt sted, hvor du kan sidde i bilen og bare læne dig tilbage, mens du lytter til øvelsen?

Eller har du mulighed for at have en halv time for dig selv, når du kommer hjem?

Hvilke muligheder kan du skabe nu?

 

Din søvn og aftentræning
Måske er du lige nu i en periode, hvor du har behov for ekstra søvn og hvile.

Så kan du bruge mindfulness-øvelsen her til at falde i søvn lige bagefter.

Når du ligger i din seng eller på sofaen om aftenen, kan du afspille mindfulness-øvelsen.

Din søvn kommer i første række, så hvis du oplever stress og manglende søvn, så giv dig selv lov til at sove efter en mindfulness-øvelse.

Selvom du ikke ville det, kan det være, at du falder i søvn, hvis det er nogle af de første gange du laver bodyscannings-øvelsen.

Det er ikke noget problem, selvom formålet er at holde sig vågen. For med træningen vil du blive bedre og bedre til at holde dig vågen.

 

Find dig et godt sted at ligge
Sæt ca. 30 minutter af hvor du bare må slappe af.

Find et sted hvor du kan ligge godt. Enten på gulvet, sofaen eller din seng. Du skal ligge udstrakt med kroppen med armene ud på underlaget. Og benene skal være let adskilte. Du skal ligge, som du bedst slapper af.

Flyt på dig selv undervejs i øvelsen, så du ligger behageligt, hvis du har problemer med at ligge 20 minutter på ryggen.

Har du armene til at ligge på din mave undervejs, så bemærk hvis blodet løber fra hænderne. Det kan få hænderne til at ”sove”, snurre og prikke. Her kan det hjælpe at lægge dem tilbage på underlaget.

Sørg for at være uforstyrret og sluk mobilen. Hav også alt det praktiske i orden på forhånd, så du ved, hvor du vil ligge og hvad du vil ligge på.

På den måde er du helt klar, når du tænder for din øvelse.

En god ramme som du kan skabe for din mindfulness-træning er at finde et sted, hvor der er størst mulighed for stilhed og mindst mulig rod. Der må desuden gerne være behagelig temperatur og luft.

Tag gerne løst tøj på og hav et tæppe klar, hvis du kommer til at fryse.

 

Du bliver bedre og bedre, jo mere du træner
Jeg kan, hvis du oplever, at det er svært for dig, opmuntre dig med, at du bliver bedre og bedre til at praktisere mindfulness, jo mere du træner.

Udbyttet af din mindfulness-træning ødelægges ikke af selve det, at ”synes det er svært”.

Det er dine tanker, der vurderer, at det er svært. Og de tanker må gerne være der. Husk det.

Allerede fra begyndelsen er der masser at hente, hvis du fortsætter med din træning.

 

Uge 4
Mental-øvelsen
Du skal træne mental-øvelsen i hele uge 4. Du finder øvelsen som lydfil her.

Lad tankerne passere med mental-øvelsen.

Mental-øvelsen er til hele uge 4 og du skal fortsætte med at træne 1 gang om dagen.

Sæt gerne 12 – 15 minutter af til denne øvelse, så du i et roligt tempo kan åbne dine øjne og vende tilbage til aktivitet

 

Lav dit eget tilpassede trænings-program
Det er knap så vigtigt, hvornår du træner, og hvilke øvelser du træner.

I sidste ende viser erfaringerne nemlig, at vi alle har brug for individuel tilpasning. Du synes måske, at en af øvelserne virker bedre end nogle af de andre øvelser. Det er helt, som det skal være.

Du kan betragte træningsprogrammet som vejledende og selv lave de justeringer, som du måtte have brug for.

Måske synes du, at mental-øvelsen er en større udfordring end de andre øvelser? Hvis det er tilfældet, kan du vælge at mixe trænings-øvelserne i uge 4.

Det kan du gøre ved f.eks. at lave mental-øvelsen et par dage. Og så de andre dage kan du lave åndedræts-øvelsen og/eller bodyscannings-øvelsen.

Men du bør holde fast i at træne 5 – 7 gange om ugen, hvis du ønsker optimal effekt.

 

Pas på doing-mode fælden
Du skal være meget opmærksom, når og hvis du vælger at ændre i din mindfulness-træningsplan.

For der er en ”skjult” fælde ved at skifte øvelser. Fælden ligger i vores hjerne i et bestemt ”program”, som kaldes doing-mode. Det er det, vi på dansk kalder for handlemodus.

Doing-mode bruger du, når du planlægger din dag, kører bil, handler, læser osv.

Doing-mode er den del af hjernen, som helt naturligt er programmeret til handling og problemløsning.

Det er et program, der kører helt automatisk og du behøver ikke engang at tænke over det. Dette er selvfølgelig helt igennem nødvendigt for os, så vi ikke behøver at lære de samme ting forfra igen og igen.

Men opdager du, at du multitasker mere og mere, så er doing-mode kommet på overarbejde.

Og DET akkumulerer stress.

Ved at holde fast i din daglige mindfulness-træning fjerner du stresshormoner i blodet. Derudover forebygger du også stress.

I forhold til at ændre i træningsprogrammet er fælden: Doing-mode vil være tilbøjelig til ikke at vælge at fordybe sig i den enkelte øvelse længe nok og derfor springe til nye øvelser for hurtigt. Det giver en ringere effekt.

Så det handler om, at du finder din balance.

Hvad er dit reelle behov for at skifte til en ny øvelse?

Og hvornår er et skift i dine øvelser det samme som, at du giver efter for doing-modes krav om nye stimuli, underholdning, resultater og det at komme videre til det næste?

 

Sid altid godt og i en uforstyrret ramme
Alle dine mindfulness-øvelser er siddende med undtagelse af bodyscannings-øvelsen.

I de siddende mindfulness-øvelser er rådet altid:

Skab en god ramme for dig selv og sørg for at du har ro og kan sidde uforstyrret. Husk at slukke for mobilen.

Sid med ret ryg men uden at det føles kunstigt, ubehageligt eller stift.

Du kan sidde på en stol, din sofa, på en pude på gulvet eller i bilen.

 

Uge 5
Sanse-øvelsen
Her i uge 5 er det sanse-øvelsen, du skal træne. Du finder øvelsen som lydfil her.

Husk altid at sætte lidt ekstra tid af til din mindfulness-træning, så du har tid til at vende tilbage til rummet og din næste aktivitet.

Så bliver du mindre tilbøjelig til at ryge ind i ufokuserethed, tankemylder og stress.

 

Styrk dit being-mode med mindfulness-træning
Du styrker dit being-mode, det vi på dansk kalder værensmodus, ved enhver mindfulness-øvelse du laver. Uanset om din øvelse er guidet eller du selv laver den, så styrker du dit being-mode.

Den del af dig som kan nyde at være til stede i nuet, er being-mode. Både når du er sammen med dine børn, du er alene, eller når du arbejder etc.

Når du konstant er i doing-mode og kører i autopilot, så kan du ikke nyde at være til stede nu og her. I stedet for at fokusere på det du er i lige nu, vil du hellere springe til nye handlinger.

 

Lad ikke autopiloten styre men beslut dig for en mindfulness-pause
Du skal finde dit foretrukne træningssted og tidspunkt.

Stil skarpt ind på, hvad der virker for dig, og hvad der ikke virker for dig.

Prøv at gennemskue hvis du er ved at give efter for doing-modes krav. Hvis ikke du kan holde pause, er du fanget i doing-mode.

Hvis du sætter dig for at lave en mindfulness-øvelse, og i stedet opdager, at du er i gang med at hente kaffe, svare mails eller ringe.

Det er også det, som nogen kalder for overspringshandlinger. Men det er ikke vigtigt, hvad vi kalder det. Det der er vigtigt, er, at du kan beslutte dig for at lave din mindfulness-træning.

Efterhånden vil det være dig, der styrer dine tanker og ikke tankerne, der styrer dig.

 

Uge 6
Bjergmeditations-øvelsen
Her i uge 5 er det bjergmeditations-øvelsen, du skal træne. Du finder øvelsen som lydfil her.

Bjergmeditations-øvelsen hører til den mere visualiserende gren af mindfulness.

Og måske er du et af de mange mennesker, der responderer positivt på billeder?

 

Uanset hvad der sker, så stå i din klippefaste styrke
Du har måske for meget om ørerne og for mange bolde i luften. Her er mental ro og styrke afgørende for ikke at blive overvældet.

Bjergmeditations-øvelsen giver dig en klippefast ro, så du kan gribe udfordringer med større styrke, effektivitet og nærvær.

 

Tag kontrol over det du kan og giv slip på resten
Det er en vigtig evne, at kunne skelne mellem det, som du har
kontrol over, og det du ikke direkte kan, eller skal gøre noget ved.

Det sidste, altså det du ikke kan, eller skal gøre noget ved,
skal du give slip på.

Når du evner at skelne på en mindful måde, bruger du din energi optimalt.

Det er så let at havne i stress og mental uro, hvis vi ikke kan se klart, hvornår og hvordan det er bedst at handle.

Bjergmeditations-øvelsen fremmer både klarhed og fokuseret handling.

 

Nogle mentale forstyrrelser, som du har kontrol over
– Om du vil kommunikere til andre, hvornår du er ”off” eller om du vil være tilgængelig 24/7

– Om du vil takke nej til nogle opgaver, eller tage alle de opgaver der bliver sendt i din retning

– Om du vil være fokuseret og effektivt tjekke mail i planlagte intervaller, eller om du løbende vil tjekke mail gennem hele dagen

– Om du, som det første om morgenen, vil have et overblik over dine vigtigste prioriteter i din dag (før andres dagsorden kommer ind og styrer dine valg), eller om du vil tjekke sms og mail som det første

 

Uge 7
Mindful body-spot-øvelsen
Du er nu klar til den øvelse, der hedder mindful-body-spot øvelsen. Du finder øvelsen som lydfil her.

Denne mindfulness-øvelse er særlig velegnet til at reducere, lindre eller fjerne:

Stress, smerte, træthed eller andre ubehagelige tilstande i specifikke områder i kroppen.

Du er måske træt i hovedet efter en lang arbejdsdag. Eller du er stresset og oplever symptomer i kroppen og har brug for en teknik til at håndtere det. Her er mindful body-spot-øvelsen et muligt redskab.

 

Mindfulness skaber sunde hormoner i kroppen
Bevidstheden styrer kroppen og ikke omvendt. Det er nu videnskabeligt bevist.

Hver gang du reagerer negativt på en tanke, som du har, kommer der skadelige hormoner ud i din blodstrøm.

Der sker det omvendte, når du oplever positive tilstande. Så strømmer der sunde hormoner ud i din blodstrøm, hvilket styrker dit immunforsvar, din energi og din livsglæde.

Du vælger bevidst at skabe sunde hormoner, at reducere eller fjerne stresshormoner og opbygge dig selv med mindfulness-træning.

Få adgang til den vældige kraft og ro, som vil gavne dig i alle livets situationer ved at træne hver dag i 8 – 10 uger.

 

Uge 8
Rens nuet
I denne uge skal du træne øvelsen rens nuet. Du finder øvelsen som lydfil her.

Dette er den sidste uge i dit 8 ugers mindfulness træningsprogram.

Rens nuet er en mindfulness-øvelse, som træner dig i at være mere til stede her og nu. I stedet for at du bliver styret af tanker om fortiden og fremtiden.

Øvelsen renser nuet for mental støj og går ud på at sortere i dine tanker.

Sandsynligheden for at der er øvelser, som du har trænet en del og andre i mindre grad er ret stor.

Det er også muligt, at du ikke har trænet 10 minutter hver dag 6 ud af ugens 7 dage.

Men har du brug for mindfulness-effekten, så hold ved træningen. Og lav den så ofte som muligt.

 

3 begrænsende overbevisninger om din træning du skal undgå

– Tro ikke på tankerne om, at du ikke har tid
– Tro ikke på tankerne om, at du ikke kan finde ud af det
– Tro ikke på tankerne om, at det ikke er muligt på grund af sygdom, børn eller stress

Husk på at hjernen ikke altid har ret!