Gode og dårlige følelser
Vi har alle sammen følelser. Både gode og dårlige. Og de gode følelser er lettere at håndtere end de dårlige. Det sværeste ved den gode følelse er, at vi ofte ønsker den skal vare ved. Velvidende, at det kommer helt sikkert ikke til at ske 🙂
De fleste af os har sikkert også prøvet at have nogle følelser, som vi hellere ville have været foruden. Følelser som kan være svære at håndtere. Men har du nogensinde tænkt over, hvilken strategi du bruger, når det sker for dig?

Kender du din strategi?
Mange af os har nemlig udviklet en ubevidst strategi, hvor vi laver en masse krum-spring for at undgå de svære følelser.
Det kan være, du føler dig ked af det, fordi du er blevet uretfærdigt behandlet af chefen, kæresten eller veninden, men ikke har modet til at konfrontere vedkommende.
I stedet øver du vold på dig selv, fordi du vælger at bide det i dig. Du undskylder det måske med, at du gør det for ”fredens skyld”. Eller måske siger du til dig selv ”at det er der ingen grund til at gøre mere ud af”. På den måde rummer du ikke følelsen. Tværtimod bliver den forstærket yderligere.

Hjælper din strategi?
Måske prøver du så at dulme ked-af-det-heden med kage, slik eller lignende. Måske vælger du at shoppe lidt ekstra, som et plaster på såret. Men uanset hvilken af oven-stående strategier, du vælger, er det helt sikkert, at følelsen af ked-af-det-hed blot er blevet endnu stærkere.
Som du sikkert allerede har opdaget, er den strategi du plejer at bruge ikke særlig god for dig. Men hvordan kan det være, at vi bruger en strategi, som har den modsatte effekt af det, vi ønsker os?

Din strategi er tillært
Da vi var helt små, havde vi også både gode og dårlige følelser. Dengang var det en selvfølge for os at give udtryk for alle vores følelser. Men efterhånden som vi vokse-de op, lærte vi, at nogle følelser var ”bedre” end andre, hvis vi ville have accept fra de voksne omkring os.
Mange af os har f.eks. lært, at vi ikke måtte udtrykke vrede og fået at vide, at vi i stedet skulle opføre os ordentligt. Eller at vi skulle holde op med at græde, for så slemt var det jo heller ikke.
På denne måde lærte vi, at der var nogle følelser, som var mere acceptable at udtrykke end andre. Og derfor har mange af os lært at gemme de mindre acceptable følelser langt væk. Men det er en rigtig dårlig strategi.

Dårlige strategier kan aflæres
Vi har lige gennemgået effekten af vores normale strategi og kan sikkert ret hurtigt blive enige om, at den ikke gjorde noget godt for os. Og derfor skal vi aflære den strategi. Det gør vi nemmest ved at skifte den ud med en ny og meget bedre strategi.

Refleksionsøvelse
Find et sted hvor du kan være i fred og ro og sørg for at have blyant og notesbog klar. Sæt dig nu godt til rette og tag et par dybe vejrtrækninger og mærk, hvordan din krop langsomt føles mere og mere afslappet.
Forestil dig først en situation hvor du mærker en af de følelser, som plejer at være behagelig. Bliv i følelsen og vær nysgerrig på den. Du skal ikke prøve på at få følelsen til at forsvinde. Prøv i stedet at undersøge følelsen.
Hvad skete der, lige inden du fik følelsen?
Hvad mærker du?
Hvor i kroppen mærker du følelsen?
Hvad gør følelsen ved dig?
Hvad prøver følelsen at fortælle dig?
Hvad får du følelsen til at betyde?
Hvad skulle der til for, at du kunne rumme følelsen?
Vær objektiv, nysgerrig og undersøgende og notér alle dine opdagelser ned i din notesbog.
Forestil dig nu en situation hvor du mærker en af de følelser, som plejer at være ubehagelig. Bliv i følelsen og vær nysgerrig på den. Du skal ikke prøve på at få følelsen til at forsvinde. Prøv i stedet at undersøge følelsen på samme måde som før.
Igen skal du være objektiv, nysgerrig og undersøgende. Og igen noterer du alle dine opdagelser ned i din notesbog.
Lav denne øvelse så tit du ønsker både med de gode og de dårlige følelser. På den måde bliver du mere bevidst om, hvilken strategi du bruger, især når du mærker en dårlig følelse. Og det giver dig mulighed for at aflære strategien.

Ingen følelser er forkerte!
Der er ingen rigtige eller forkerte følelser. Alle følelser er, som de er. Det du har brug for, er at lære at rumme alle følelserne. Og derfor skal du give alle dine følelser plads. Både de gode og de dårlige.
For at lære at rumme en følelse er vi nødt til at blive i den!
Ja. Du læste rigtigt! Jeg gentager det lige!
For at lære at rumme en følelse er vi nødt til at blive i den!
Hvorfor skal jeg det? Det har jeg ikke lyst til, eller det er alt for svært for mig, tænker du måske. Og ja. Det kan være svært, men ikke desto mindre er det nødvendigt! For du husker jo nok, hvad der skete, hvis du undgik følelsen?

Sæt ord på dine følelser
Næste gang du oplever, at du f.eks. føler ked-af-det-hed, fordi du er blevet uretfær-digt behandlet af chefen, kæresten eller veninden, så fortæl vedkommende hvordan du har det og hvad det er, der har givet anledning til, at du mærker følelsen.
Det er ikke meningen, at du skal skyde ansvaret for dine følelser over på andre. Dine følelser er dine og dermed er det også dit ansvar, hvordan du vil forholde dig til dem. Men det er vigtigt, at du sætter ord på dem, så du lærer, at de følelser også har deres berettigelse.

Din nye strategi
Som du kan se, giver denne nye strategi dig nye muligheder, da du både får sat ord på, hvad du føler og hvad der startede følelsen. På denne måde tager du ansvar for følelsen og lærer at rumme, at også denne følelse er helt i orden.
Denne strategi er ren win-win for dig, da du temmelig sikkert heller ikke får brug for at spise eller shoppe på følelsen. What’s not to like. Prøv din nye strategi af og lav også en refleksionsøvelse på, hvordan denne nye strategi mærkes.

Har du brug for støtte?
Følelser skabes af dine tanker. Og som du sikkert allerede har erfaret, har du rigtig mange tanker hver eneste dag.
I løbet af en enkelt dag kan du derfor både føle glæde, sorg, vrede, frygt osv. Ingen af disse følelser er vedvarende, hverken glæden, sorgen, frygten eller lign. De skifter hele tiden.
Men som jeg skrev tidligere, er der ingen følelser, der er forkerte. Alle følelser har deres berettigelse.
Synes du alligevel, at du mangler lidt støtte til at lære at rumme de svære følelser, kan de essentielle olier fra doTERRA måske være en hjælp. Du kan finde mere om olierne i denne produktguide.